Właścicielem sklepu jest:

firma Serwis Zamków SZYFR
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Serwis Zamków SZYFR,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki
Serwis Zamków SZYFR
NIP: 496-022-77-27
REGON: 141759610

§ 1

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU swiatsejfow.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego swiatsejfow.pl. Każdy Użytkownik sklepu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz fakt ten potwierdzić podczas rejestracji.

2. Możliwość zakupu towaru wystawianego na sprzedaż w sklepie swiatsejfow.pl posiadają zarejestrowani Użytkownicy sklepu oraz w wyjątkowych sytuacjach użytkownicy niezarejestrowani. Zamówienie przez Użytkownika niezarejestrowanego odbywa się na zasadach określonych w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu.

3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu poprzez podanie niezbędnych danych. Zakończenie rejestracji następuje poprzez potwierdzenie rejestracji przez sklep w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika podany w formularzu.

4. Każdy Użytkownik obowiązany jest wypełnić formularz zgodnie z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych skutkować będzie zablokowaniem konta. Użytkownik ma możliwość weryfikacji swoich danych w każdym czasie gdy dojdzie do ich zmiany.

§ 2
WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Użytkownika (dalej zwanym również Kupującym) zamówienia na towar wystawiony w sklepie internetowym swiatsejfow.pl i potwierdzenie przez sklep swiatsejfow.pl dotyczące dostępności danego towaru. Potwierdzenie dokonywane jest poprzez wiadomość e-mail wysyłaną przez sklep swiatsejfow.pl na adres mailowy Użytkownika.

2. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się lub jako niezarejestrowany Użytkownik.

Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka.

b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów płatności (Wplata na konto, Płatność przy odbiorze, Płatności internetowe: Karta płatnicza lub przelew, Przelewy24)

c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.

e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu.

f. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty ceny.

g. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie lub wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia.

3. Zamówienia na towar wystawiony w sklepie internetowym swiatsejfow.pl można składać również za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Zamówienia przyjmowane są pod adresem e-mail oraz numerami telefonów, podanymi w § 7 niniejszego regulaminu.

4. Zamówienie składane poprzez wiadomość e-mail powinno zawierać dokładne wskazanie zamawianego towaru oraz jego ilość. W odpowiedzi zwrotnej sklep swiatsejfow.pl powiadomi o dostępności towaru oraz prześle Kupującego informację o łącznej cenie, jaką powinien uiścić Kupujący. W wiadomości e-mail, Kupujący uzyska również instruktarz dokonania zapłaty.

5. Po telefonicznym złożeniu zamówienia sklep swiatsejfow.pl prześle na podany przez Kupującego adres e-mail wszystkie istotne warunki złożonego zamówienia wraz z instruktarzem dokonania zapłaty. Zamówienie będzie skuteczne dopiero po potwierdzeniu przez Kupującego, że wyraża zgodę na warunki umowy sprzedaży.

6. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań aby stany informacje o dostępności towaru były aktualne tj. zgodne ze stanem faktycznym stanów magazynowych. Jakkolwiek sklep swiatsejfow.pl zastrzega możliwość, że ze względu na różnorodny charakter prowadzonej dystrybucji, może wyjątkowo zaistnieć sytuacja, że dostępność widocznych stanów na stronie sklepu internetowego swiatsejfow.pl może nie być zbieżna ze stanem faktycznym. W takim przypadku zamawiający otrzyma o tym wiadomość i będzie mógł zmodyfikować zamówienie zmieniając towar lub czas wysłania danego towaru.

7. Kolory widoczne na zdjęciach produktu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu. Dlatego też w razie wątpliwości związanych z kolorystyką należy zadać pytanie mailem obsłudze sklepu. Na różnicę między kolorem widocznym na zdjęciu a rzeczywistym wpływa zazwyczaj indywidualne parametry i ustawienia monitora komputera osoby przeglądającej.

§ 3
SPOSÓB PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARU

1. Ceny towarów podane są w złotówkach, uwzględniają one podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które zostaną Kupującemu wskazane na etapie składania zamówienia, przed przystąpieniem do dokonania zapłaty, a w wyjątkowych sytuacjach (np. przy zamówieniu dużej ilości towaru, który będzie dostarczany bezpośrednio przez sklep swiatsejfow.pl) koszt przesyłki zostanie Kupującemu wskazany w wiadomości e-mail wysłanej przez sklep swiatsejfow.pl przed przystąpieniem do dostawy. Kupujący ma możliwość sprawdzenia cen dostawy po wejściu w zakładkę „Zamówienie i dostawa”, na stronie internetowej sklepu swiatsejfow.pl

2. Sposób płatności zostaje wybrany przez Kupującego spośród oferowanych przez sklep swiatsejfow.pl systemów płatności, podczas składania zamówienia.

3. Płatności za zakupy można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

a) za pobraniem, czyli gotówką – ten sposób zapłaty możliwy jest w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przy osobistym odbiorze zamówienia w siedzibie właściciela sklepu, bądź w razie bezpośredniej dostawy przez sklep swiatsejfow.pl;

b) przelewem bankowym – na wskazany w procesie realizacji zamówienia numer rachunku bankowego; numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać zapłaty podany jest również w zakładce „Zamówienie i dostawa” na stronie internetowej sklepu swiatsejfow.pl. oraz zostanie wskazany Kupującemu w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia;

c) ePrzelewem – ePrzelewy obsługiwane są przez firmę Przelewy24 i realizowane są w ten sposób, że Kupujący po wybraniu tej formy płatności zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku; po zalogowaniu się w serwisie bankowym Kupujący otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy; po zaakceptowaniu przelewu Kupujący powraca do strony internetowe sklepu swiatsejfow.pl; skorzystanie z opcji zapłaty w drodze ePrzelewu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Kupującego;

d) kartą płatniczą;

e) Przelewy24 – warunki skorzystania z tej formy płatności dostępne są pod adresem www.przelewy24.pl

4. Lista banków, które mogą realizować ePrzelewy oraz lista kart płatniczych, z pomocą których możliwe jest dokonanie zapłaty znajduje się w zakładce „Zamówienie i dostawa” na stronie internetowej sklepu swiatsejfow.pl

5. Sklep swiatsejfow.pl zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 3, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.


6. Do każdego zamówionego towaru dołączana jest faktura VAT lub paragon.

7. Koszty dostawy towaru oraz ewentualne koszty związane z płatnością (np. koszty realizacji przelewu przez bank Kupującego) ponosi Kupujący. Cennik i warunki dostawy znajdują się w dziale „Zamówienia i dostawa” dostępnym na stronie internetowej sklepu swiatsejfow.pl.

8. Zakupiony towar dostarczany jest do Kupującego w następujący sposób:

a) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – lista firm, z którymi współpracuje sklep swiatsejfow.pl dostępna jest w zakładce „Zamówienie i dostawa” na stronie internetowej sklepu swiatsejfow.pl.;

b) odbiór osobisty przez Kupującego – Kupujący może osobiście odebrać towar w siedzibie sklepu swiatsejfow.pl, tj. pod adresem: al. Solidarności 84, Warszawa;

c) dostawa bezpośrednio przez sklep swiatsejfow.pl – dostawa taka realizowana jest na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym i uzależniona jest od ilości zakupionego towaru lub ilości zamówień w danym rejonie (sklep łączy dostawy do kilku Kupujących).

9. Zamówiony towar, po potwierdzeniu dostępności jest gotowy do wydania przewoźnikowi lub Kupującemu w terminie do 3 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia (w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem przy odbiorze) lub zaksięgowania wpłaty środków na rachunku bankowym sklepu swiatsejfow.pl.

10. Szacowany czas dostawy przez kuriera wynosi maksymalnie do 6 dni na terenie Polski. Termin dostawy realizowanej bezpośrednio przez sklep swiatsejfow.pl podlega indywidualnym ustaleniom z Kupującym. Odbiór osobisty możliwy jest po mailowym potwierdzeniu przez sklep swiatsejfow.pl gotowości do wydania towaru.
Osobisty odbiór towaru może nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

§ 4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Kupujący, którzy są konsumentami, tj. osobami fizycznymi nabywającymi towary oferowane przez sklep swiatsejfow.pl w celach innych niż związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem swiatsejfow.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:

a) dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy;

b) w przypadku umowy sprzedaży wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin liczony jest od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

c) w przypadku umowy sprzedaży rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, termin liczony jest od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep swiatsejfow.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w § 7 regulaminu).

4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w zakładce „Gwarancja, dostawa i zwroty” na stronie internetowej sklepu swiatsejfow.pl i będącego Załącznikiem do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sklep swiatsejfow.pl zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep swiatsejfow.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep swiatsejfow.pl zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sklep swiatsejfow.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Kupujący, który korzysta z prawa odstąpienia zobowiązany jest do zwrotu kupionych rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep swiatsejfow.pl o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, który zamówił towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według jego specyfikacji lub służącą do jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 5
RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU ORAZ GWARANCJE JAKOŚCI

1. Sklep swiatsejfow.pl zobowiązany jest dostarczać Kupującemu rzeczy wolne od wad.

2. W przypadku gdy wystawiona na sprzedać rzecz ma wady, sklep swiatsejfow.pl poinformuje wyraźnie Kupującego o wadach rzeczy.

3. Jeżeli Kupujący po nabyciu towaru zgłosi istnienie wad towaru, sklep swiatsejfow.pl po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, dokona w ciągu 14 dni wymiany towaru na nowy, a w przypadku niedostępności danego towaru zaproponuje wymianę na inny towar lub zwróci koszty poniesione przez Kupującego tytułem ceny oraz transportu, bądź też obniży cenę, według wyboru Kupującego. Kupujący powinien doręczyć wadliwy towar wraz z dowodem zakupu oraz opisem wad na adres: Serwis Zamków SZYFR al. Solidarności 84, Warszawa.

4. Towar sprzedawany w sklepie swiatsejfow.pl może być objęty gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora towaru. Zakres gwarancji i warunki korzystania z gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym doręczanym wraz z zakupionym towarem. Informacja o objęciu danego produktu gwarancją uwidoczniona jest na stronie danego produktu.

§ 6
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Serwis Zamków SZYFR s.c. Karol Kozłowski z siedzibą w Łosicach.

2. Użytkownik w procesie rejestracji, jak również Użytkownik niezarejestrowany w procesie złożenia zamówienia podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Właściciel sklepu swiatsejfow.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego za pośrednictwem sklepu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Właściciel sklepu udostępnia dane osobowe Użytkownika operatorom płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia.

4. Właściciel sklepu swiatsejfow.pl za odrębną i dobrowolną zgodą Użytkownika przetwarza dane osobowe Użytkownika również w celach marketingowych (wysyłka newslettera).

5. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, lub nieprawdziwe.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia danych osobowych, bądź sprzeciwienia się ich przetwarzania wyłącznie gdy używane są one w celach statystycznych, bądź marketingowych, albo gdy nie były one używane do dokonania zakupu. Zgodnie z prawem, dane związane z dokonanym zakupem nie mogą podlegać usunięciu na żądanie Użytkownika.
7. Użytkownik zapisując się na uzyskiwanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422). Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z uzyskiwania informacji handlowych drogą elektroniczną.
8. W celu uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, prośby o ich udostępnienie, bądź usunięcie, Użytkownik może skontaktować się z Administracją sklepu swiatsejfow.pl pod adresem: kontakt@swiatsejfow.pl.

§ 7

DANE KONTAKTOWE

1. Adres do korespondencji ze sklepem swiatsejfow.pl we wszelkich sprawach, a zwłaszcza związanych z zamówieniem, dostawą, reklamacją, odstąpieniem od umowy, jest następujący:

Serwis Zamków SZYFR
al. Solidarności 84 01-003 Warszawa
adres poczty elektronicznej:
kontakt@swiatsejfow.pl

2. Kupujący obsługiwani są we wszelkich sprawach pod następującymi numerami telefonów:

tel. +48 22 214 04 04
tel. +48 730 904 904


3. Koszt połączenia na wskazane numery jest zgodny z cennikiem obowiązującym u operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Kupującego.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. Niniejszy regulamin ulec zmianie.

3. Spory dotyczące reklamacji oraz dochodzenia przez Kupujących roszczeń od sklepu swiatsejfow.pl mogą być poddane pod rozstrzygnięcie właściwych sądów powszechnych. Kupujący mają również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów, takich jak mediacja lub arbitraż/sądy polubowne.

Kupon Rabatowy
Zadzwoń do nas